Liam in Vegas x


 New York Moves

Не търси този, който има всичко, а този, който те поставя над всичко!

my-poetic-soul:

П. Маринова

Broken heart in a closed jar